-
-
Contact

Contact


Association Paroles d’orgue
Logis de Flamenac
16110 PRANZAC
E-mail : parolesdorgue@gmail.com

Administration
Eric PELLERIN
Tél. 06.46.63.04.98 / 05.45.70.42.79

Direction \ Partenariats
Renaud TALLON
Tél. 06.03.65.43.12

Direction artistique
Thomas PELLERIN
Tél. 06.71.48.41.48